ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 16 – 17 มกราคม 2558 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดโครงการ "เสวนาเชิงวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบสื่อมวลชน" ซึ่งแบ่งกิจกรรมสำคัญออกเป็น

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการรักษาการ

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการรักษาการ

   

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น” ในหัวข้อ “การตรวจสอบการใช้

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากหน่วยงาน Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยตามข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 09.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการ “มองเมืองเหนือ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT)

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียจาก พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปพลังงานภาคประชาชนและเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณี ที่เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ตรวจสอบ

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนำโดย H.E. Mr. Hossein Kamalian

   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงาน “The regional consultation on the role of key stakeholders in ending impunity for violence against women and girls in Asia”

 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงข่าวการขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาค โดยแถลงถึงผลสำเร็จ

 

นางสาวปรีดาวรรณ ทนยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นตัวแทนสำนักงาน เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

ว่าที่ร้อยโทเจษฎา เทพสงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ร่วมออกบูธกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558” เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

 

นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงมาลาอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี

   

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการ ประชุมเรื่องการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม ณ ห้องประชุม 902

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง ณ ห้องประชุม 902 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน


ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ