ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์ ภาพผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วนเหลือพระราชทานโดยมี นายเกษม วัฒนชัย องมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 6 องค์กร ประกอบด้วย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายณรงค์ รัฐอมฤต

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จัดงาน "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรงสุข

อ่านทั้งหมด

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เชิญเข้าฟังสัมมนา ชมนิทรรศการ และยื่นเรื่องร้องเรียน ในเวลา 08.30 – 16.00 น. หรือปรึกษาปัญหาเรื่องร้องเรียน โทร. 1676 ฟรี ทั่วประเทศ

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วนเหลือพระราชทานโดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนบ้านหญ้าคาวิทยา

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายไทกร พลสุวรรณ และนายเศวต ทินกูล เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและเสนอเรื่องพร้อมความเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา 244

อ่านทั้งหมด

ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ข่าวสารรัฐธรรมนูญ

"นริศ" จี้ รบ.ถอดร่างปรองดองออกสภา

'อุดมเดช'นัดถกพรรคร่วมฯปมแก้'รธน.'

"สามารถ" ย้ำ ถอดร่าง รธน. ออกสภาไม่ได้


อ่านทั้งหมด

 
 


เอกสารเผยแพร่ของสำนักงาน

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
หนังสือ12 ปีผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
รายงานประจำปี 2555
 
หนังสือเดซี่ รายงานประจำปีผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

 
บทความที่น่าสนใจ

บรรยายพิเศษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในงานสัมมนาครบรอบ 12 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน

คำวินิฉฉัย กรณีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ตัวแทนอำพราง

ความหมาย/แนวคิด/ทฤษฎี คุณธรรม จริยธรรม


 

 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลงานของสภาพัฒนาการเมือง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัญหาการจัดการศึกษาตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี

รายงานการบริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย

แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ