ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบและร่วมประชุมกับนายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบและร่วมประชุมกับนายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าพบนายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ จัดประชุมเรื่อง “การจัดทำข้อเสนอในร่างกฎหมายป้องกันการผูกขาดด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง” ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ จัดโครงการและพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเยาวชนในสถานศึกษา

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุม

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.30 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับหนังสือร้องเรียนจากนายอดิศักดิ์ วรรณสิน ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์พระเทพญาณมหามุนีหรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทบทวนคำวินิจฉัย

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากพลเอก สำเริง พินกลาง ประธานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) และคณะ

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัย กรณี เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมโครงการ 'ผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัดเคลื่อนที่ และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดเพชรบุรี'

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบรอบ 14 ปี

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดี และร่วมเป็นเกียรติในวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบรอบ 27 ปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง และนายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ได้เดินทางไปร่วมประชุมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง และนายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ได้เดินทางไปร่วมประชุมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)

 

เมื่อวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการส่งเสริมสิทธิการร้องเรียนตามกฎหมายแก่ประชาชนและการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่

   

นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศฯ กรณีขอให้พิจารณาจริยธรรมของคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และข้าราชการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อประมวลจริยธรรมนักการเมือง

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน ๓ และคณะเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักสอบสวน 3 ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาชุมชนชาวเลในจังหวัดพังงา ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดพังงา


รับชมรายการย้อนหลัง
   

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน เวลา 13.00 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน เวลา 13.00 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

 

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม เวลา 13.00 - 14.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) กรณีเรื่องร้องเรียน บ้านร้าวจากการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม

   

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม เวลา 13.00 - 14.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) กรณีเรื่องร้องเรียนน้ำประปาแดงเป็นสนิม ชาวบ้านช่อง พนมสารคาม

 

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม เวลา 13.00- 14.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) กรณีเรื่องร้องเรียนปัญหาขยะน้ำเสียไหลลงสู่นาข้าวเสียหาย อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม เวลา 13.00น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28) กรณีเรื่องร้องเรียนปิดกั้นทางสาธารณะขนพืชผลการเกษตรไม่ได้ จ.ลพบุรี


ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
 


Close
ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    -รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน

    -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

    -ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์และอิเล็กทรอนิกส์ (Contact Center) ได้ขยายระยะเวลาทำการจากเวลาเดิม 08.30 -16.30 น. ไปเป็นเวลา 08.30 น. - 19.00 น. ในวันทำการปกติ (จันทร์ – ศุกร์)

   -สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำแบบสอบถาม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ (คลิ๊กที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม)