ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมเรื่อง 'การปฏิรูปการศึกษาชาติทั้งระบบ' กับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

   

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษก สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการ ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่อง

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมบันทึกเทป

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงข่าวการขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาค โดยแถลงถึงผลสำเร็จ

 

นางสาวปรีดาวรรณ ทนยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นตัวแทนสำนักงาน เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

   

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากพ.ท.พ.ญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ผู้แทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ

 

นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าอวยพรและแสดงความยินดีกับนางสินีนาถ วิมุกตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์

 

ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ และนายจักริน กระแสมุข เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.องครักษ์ ไม่รับแจ้งความ

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงมาลาอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการ ประชุมเรื่องการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม ณ ห้องประชุม 902

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง ณ ห้องประชุม 902 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน


ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ