ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จัดงาน โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือร่วมกับนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

   

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสถิต วิทิตยนตรการ นายอำเภอพยุห์ และพ.ท ไพรรัตน์ ดาษดา ผบ.ป.6 พัน.16 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัย กรณี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เพื่อหารือเรื่อง การเตรียมการจัดโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดลำพูน” ร่วมกับนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำ S-26T ระหว่างกองทัพเรือกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และกรณีกระบวนการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

   

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมหารือกับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร หัวหน้าพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจต่างๆ ในจังหวัดพิจิตร

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ จังหวัดอุบลราชธานี กรมการค้าภายใน กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติรับเรื่องร้องเรียนจากนายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และคณะ กรณี ขอให้พิจารณาตรวจสอบ

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับต้นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยในช่วงเช้า นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

นายประจักษ์ธรรม โรจนะภิรมย์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส พร้อมด้วยนายวรวิทย์ จิตสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส รับเรื่องร้องเรียนจาก พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี เลขาธิการเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

นายทิฆัมพร ยะลา เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ รับเรื่องร้องเรียนจากนางอารมย์ คำจริง ผู้แทนกลุ่มประชาคมปฏิรูปทรัพยากรและเหมืองแร่ทองคำ กรณี ปัญหาที่เป็นองคาพยพของประเทศไทย ที่ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

   

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดลำพูน

 

นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กรณี ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมเรื่องการเดินทางไปร่วมประชุม

 

นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องพันโท แพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี พร้อมเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณี ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบผลการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ


รับชมรายการย้อนหลัง
   

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์สดในรายการ กรณีการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมเคลื่อนที่ ณ จังหวัดพังงา” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ย้อนหลัง) นำเสนอผลการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนที่อาศัยอยู่เกาะปันหยีได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าสูงกว่าอัตราปกติ

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" ในประเด็นผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา

   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนาสดทางโทรศัพท์ในรายการ "สถานีประชาชน" ในประเด็นผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวง

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" ในประเด็นผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน

 

เชิญชมรายการ “ตู้ ปณ.ข่าว 3” นำเสนอสกู๊ปพิเศษ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ

อ่านทั้งหมด