ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์ ภาพผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยสื่อมวลชนรายการ “สถานีประชาชน”

เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 14.10 – 14.40 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน สนทนาสดร่วมกับนายอำนาจ ปรัชญาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ และนายสุรทิน เถาว์ทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ ในรายการ “สถานีประชาชน” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

อ่านทั้งหมด

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “สถานีประชาชน” สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน จังหวัดกระบี่

 

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้แทนนำส่งรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกอบด้วย นายพิเชต สุนทรพิพิธ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (คนแรกของประเทศไทย)

อ่านทั้งหมด

ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
 


เอกสารเผยแพร่ของสำนักงาน

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
หนังสือ12 ปีผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
รายงานประจำปี 2556
 
หนังสือเดซี่ รายงานประจำปีผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

 
บทความที่น่าสนใจ

บรรยายพิเศษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในงานสัมมนาครบรอบ 12 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน

คำวินิฉฉัย กรณีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ตัวแทนอำพราง

ความหมาย/แนวคิด/ทฤษฎี คุณธรรม จริยธรรม


 

 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลงานของสภาพัฒนาการเมือง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัญหาการจัดการศึกษาตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี

รายงานการบริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย

สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินออกหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่บริการประชาชน จังหวัดเลย วันที่ 22-25 กันยายน 2557