ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาราคาอาหารสนามบินแพง 31 มกราคม 2561--พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือร่วมกับนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ เดินหน้าแก้ไขปัญหาราคาอาหารสนามบินแพงต่อเนื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ เดินหน้าแก้ไขปัญหาราคาอาหารสนามบินแพงต่อเนื่อง

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา

   

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. กรณี คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

 

พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Chris Field

 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯ สนับสนุนภาครัฐเข้มงวดใช้กฎหมาย พร้อมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน วันที่ 28 ธันวาคม 2560 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน แก่คณะข้าราชการจากสำนักงาน Commission for the Investigation of Abuse of Authority

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กรณี ขอให้ตรวจสอบคำสั่ง คสช ที่ 53/2560 ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายวัฒนา เตียงกูล ทนายฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นผู้แทนพรรคเพื่อไทยเข้ายื่นเรื่องร้องเรียน

   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนกงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติรับเรื่องร้องเรียนจากนายสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และนายชุมสันต์ ฉายภักดี กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า มาตรา 70

 

สำนักงานผู้ตรวจการเดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุกจัดโครงการ “Ombudsman Care” นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ลงพื้นที่พบประชาชน หวังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้รับรู้และเข้าใจ

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับต้นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยในช่วงเช้า

 

นายประจักษ์ธรรม โรจนะภิรมย์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส พร้อมด้วยนายวรวิทย์ จิตสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส รับเรื่องร้องเรียนจาก พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี เลขาธิการเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

นายทิฆัมพร ยะลา เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ รับเรื่องร้องเรียนจากนางอารมย์ คำจริง ผู้แทนกลุ่มประชาคมปฏิรูปทรัพยากรและเหมืองแร่ทองคำ กรณี ปัญหาที่เป็นองคาพยพของประเทศไทย ที่ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

   

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดลำพูน

 

นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กรณี ขอให้ตรวจสอบจริยธรรม

 

นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องพันโท แพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี พร้อมเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณี ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบผลการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ


รับชมรายการย้อนหลัง
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในกรณีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชาวชุมชนพญาไทร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ปล่อยให้มีการก่อสร้างอาคารสูงที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในประเด็นการร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

 

ขอเชิญทุกท่านชมรายการ “สถานีประชาชน” (ย้อนหลัง) ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

   

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดลำพูน”

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์สดในรายการ กรณีการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

 

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมเคลื่อนที่ ณ จังหวัดพังงา” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ย้อนหลัง) นำเสนอผลการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนที่อาศัยอยู่เกาะปันหยี

อ่านทั้งหมด

ประกาศสำนักงาน / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการจ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9 ห้อง 901 และห้อง 902 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสมุดบันทึกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)


Close
ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

   - ประกาศผู้ชนะการจ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9 ห้อง 901 และห้อง 902 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสมุดบันทึกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   -ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)