ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติและสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของไทย ชูแนวคิด “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : เพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน”

 

เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-11.30 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน (ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร)

   

เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ศาสตราจารย์ ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับนายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอําเภอปากช่อง

 

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อปท.ยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม โดยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายคมสัน เอกชัย ผว.จังหวัดชลบุรี

 

เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายยุทธภัณฑ์ พันธ์สิงสอน เลขาธิการเครือข่ายปกป้องผลประโยชน์

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากศาสตราจารย์ ดร. ถวิล พึ่งมา อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากพระสุวิทย์ ธีรธมโม หรือหลวงปู่พุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย

   

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางวิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัย

 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมเจ้าหน้าที่สอบสวนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายอารีย์ สืบวงค์ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของครุสภา และคณะ กรณีขอให้ช่วยตรวจสอบกลุ่มเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.)

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
   

นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อควบคุมและดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ประชุมหารือติดตามเรื่องร้องเรียนร่วมกับนายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 

ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง และนายจักริน กระแสมุข เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียน กรณีร้องเรียนกล่าวหาผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

   

ว่าที่ร้อยโทเจษฎา เทพสงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ร่วมออกบูธกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558” เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

 

นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่ร่วมวางพวงมาลาอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี


ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
 


Close
ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์และอิเล็กทรอนิกส์ (Contact Center) ได้ขยายระยะเวลาทำการจากเวลาเดิม 08.30 -16.30 น. ไปเป็นเวลา 08.30 น. - 19.00 น. ในวันทำการปกติ (จันทร์ – ศุกร์)

   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

   สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำแบบสอบถาม เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ (คลิ๊กที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม)