ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์ ภาพผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำบ้านหนองล้างช้าง ตำบลโคกไทย และสระน้ำบ้านหนองปลิง ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “สถานีประชาชน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ ผู้ร้องเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางทางแก้ไขปัญหากรณี

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

อ่านทั้งหมด

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าอวยพรและแสดงความยินดีกับนางสินีนาถ วิมุกตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี

 

ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ และนายจักริน กระแสมุข เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.องครักษ์ ไม่รับแจ้งความร้องทุกข์และดำเนินคดีกับบริษัท

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก พ.ญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี

อ่านทั้งหมด

ติดตามผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สรุปผลการดำเนินการ
 
ตารางการตรากฎหมาย
 
ตารางมาตรการที่ดำเนินการ


 
ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
 


เอกสารเผยแพร่ของสำนักงาน

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
หนังสือ12 ปีผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
รายงานประจำปี 2556
 
หนังสือเดซี่ รายงานประจำปีผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

 
บทความที่น่าสนใจ

บรรยายพิเศษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในงานสัมมนาครบรอบ 12 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน

คำวินิฉฉัย กรณีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ตัวแทนอำพราง

ความหมาย/แนวคิด/ทฤษฎี คุณธรรม จริยธรรม


 

 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลงานของสภาพัฒนาการเมือง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัญหาการจัดการศึกษาตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี

รายงานการบริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย

ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน