ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จังหวัดระนอง พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์

 

ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 38" ณ จังหวัดระนอง

 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อน ณ จังหวัดตรัง พร้อมร่วมกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาดอ่าวโละใหญ่

   

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดตรัง นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พันตำรวจเอก วีรวิทย์ จันทร์จำเริญ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพฯ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินในภูมิภาคอาเซียน

 

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายกิตติศักดิ์ บุญชัย และผู้แทนชาวบ้านเกาะเต่า 6 ราย ขอความเป็นธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายกีรป

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ตลาดเย็นเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

   

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายณัฎชูนาท พิบูลย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ นายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมแสดงความคิดเห็นในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Drafting Final Report)

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “National Moral Assembly”

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
   

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดมหาสารคาม นายอธิ อนันต์ศิลป์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ กรณี ปัญหาการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเด็กในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยาพันโทเทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือร่วมกับว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อหาแนวทางในการศึกษาถึงระบบการพยากรณ์อากาศ

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ขอความเป็นธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้พิจารณาส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

   

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนายฉัตรชัย เทศนิยม ประธานหมู่บ้านจัดสรรบ้านพฤกษาวิลล์ 44

 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณลานอเนกประสงค์

 

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ จังหวัดราชุบรี นายพินิจ ตัญติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 พร้อมด้วยคณะ ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน


รับชมรายการย้อนหลัง
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาในรายการ สถานีประชาชน ประเด็นการประกาศแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด

 

นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในประเด็นการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาศูนย์กำจัดขยะส่งกลิ่นเหม็น ณ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในกรณีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชาวชุมชนพญาไทร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในประเด็นการร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

 

ขอเชิญทุกท่านชมรายการ “สถานีประชาชน” (ย้อนหลัง) ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดลำพูน”

อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่ของสำนักงาน

แผนภูมิแสดงกระบวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องร้องเรียน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลกรณีสอบคัดเลือก
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / ข้อคิดเห็น / คำชมเชย
 
คู่มือการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
 
รายงานประจำปีผู้ตรวจการแผ่นดิน


 

จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดิน

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 2/2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

การศึกษาวิจัย เรื่อง "การสังเคราห์องค์ความรู้กระบวนการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาค และการประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" (ฉบับสมบูรณ์) (ฉบับย่อ) 
 


ประกาศสำนักงาน / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

รายงานการเงินประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แนวทางปฏิบัติงานและสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรอิสระต่าง ๆ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป ต่อร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น