ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ

 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนานกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทิฆัมพร ยะลา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา

   

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ

 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

อ่านทั้งหมด
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
   

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดงานสัมมนา "ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม" ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกว่า 300

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือร่วมกับกรมทางหลวง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

 

เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือพิจารณาแนวทางในการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

   

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักนโยบายและแผนจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
   

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยาพันโทเทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือร่วมกับว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อหาแนวทางในการศึกษาถึงระบบการพยากรณ์อากาศ

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ขอความเป็นธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้พิจารณาส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนายฉัตรชัย เทศนิยม ประธานหมู่บ้านจัดสรรบ้านพฤกษาวิลล์ 44

   

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณลานอเนกประสงค์

 

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ จังหวัดราชุบรี นายพินิจ ตัญติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 พร้อมด้วยคณะ ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักตรวจสอบเรื่อง และสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่


รับชมรายการย้อนหลัง
   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาในรายการ สถานีประชาชน ประเด็นการประกาศแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด

 

นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในประเด็นการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาศูนย์กำจัดขยะส่งกลิ่นเหม็น ณ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในกรณีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชาวชุมชนพญาไทร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

   

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในประเด็นการร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

 

ขอเชิญทุกท่านชมรายการ “สถานีประชาชน” (ย้อนหลัง) ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดลำพูน”

อ่านทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่ของสำนักงาน

แผนภูมิแสดงกระบวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องร้องเรียน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลกรณีสอบคัดเลือก
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / ข้อคิดเห็น / คำชมเชย
 
คู่มือการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
 
รายงานประจำปีผู้ตรวจการแผ่นดิน


 

จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดิน

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 2/2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

การศึกษาวิจัย เรื่อง "การสังเคราห์องค์ความรู้กระบวนการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาค และการประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม" (ฉบับสมบูรณ์) (ฉบับย่อ) 
 


ประกาศสำนักงาน / ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

รายงานการเงินประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แนวทางปฏิบัติงานและสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรอิสระต่าง ๆ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป ต่อร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น