เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติต้อนรับและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 5–7 มีนาคม 2562 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายณัฎชูนาท พิบูลย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ และคณะ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1.กรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมืองระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการภายใต้โครงการ Ombudsman Care ในหัวข้อ “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่าน โปรดอนุญาตให้นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์คณะผู้วิจัยของสถาบันวิจัยมิตซูบิชิ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติต้อนรับและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การดำเนิน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเครือข่ายด้านธรรมาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงาน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกีรป กฤตธีรานนท์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะเกษตรกรกว่า 80 คนได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยให้

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ ซี บีช รีสอร์ทเกาะพะงัน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายภิเศก อาจทวีกุล เลขาธิการพรรคการนำใหม่ประชาชนปฏิวัติสันติ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ร่วมประชุมหารือ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ วัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้ใจเป็นสุข"

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุรรณ จรรยา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายวสันต์ ฝีมือช่าง ทนายความ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ พื้นที่บ่อขยะแพรกษาใหม่ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดสมุทรปราการ นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่และร่วมประชุมหารือกับนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 901 นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3

นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายทศวร ทิพยมงคล โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารและคณะอนุกรรม

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือกับนางดุจดาว เจริญผล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่ง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากสมาพันธ์ทนายความแห่งประเทศไทย กรณี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "การสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต"

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ สำนักงานบริษัท ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัดนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขต 4 เพื่อศึกษาระบบการทำงาน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานเขตพญาไท

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพื้นที่เพื่อประชุม

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายไพบูลย์ นิติตะวัน ว่าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่รัฐ และคณะ ประชุมร่วมกับผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติรับเรื่องร้องเรียนจากอาจารย์นายแพทย์ภูเบศ จันทร์ดี และอาจารย์เผด็จ ตั้งงามสกุล และแพทย์-ทันตแพทย์จากเครือข่ายแพทย์และทันตแพทย์จำนวนเกือบ 50 คน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเสริมสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง 4 องค์กร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานของ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติรับเรื่องร้องเรียนจากนายวิทยา แก้วภราดัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกและคณะทำงาน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงินพุ่มทอง พร้อมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดี

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ต้องหา 8 รายในคดีฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 ข้อ 12 จากกรณีการเข้าร่วมกิจกรรม “We walk เดิน...มิตรภาพ”

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานการปรับปรุงแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ “การจัดการเรียนรู้และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน” และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ Ombudsman Care

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางระยอง

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตยูเครน

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ผู้ร้องเรียนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครสวรรค์

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค และคณะ กรณี ปัญหาการก่อสร้างอาคารสูงในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาองค์กรธรรมาภิบาล ตามโครงการ “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับคำร้องจาก นางสาวณัฎฐา มหัทธนา นักกิจกรรมกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง เพื่อตอบโต้ต่อหนังสือผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับรองอธิการบดี และรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยการปลูกต้นไม้รอบอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก พร้อมทั้งประชุมหารือกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือเรื่องร้องเรียนร่วมกับ นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายธีระ เงินวิลัย

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนชาวบ้านบ้านกลางหมู่ 9 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 40 ราย โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และคณะ โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือ

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ และคณะ ร่วมประชุมหารือกับกงสุลยูเครนประจำประเทศไทย ผู้แทนกรมราชทัณฑ์

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี และเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง และตัวแทนขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย We Move เข้ายื่นหนังสือสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่เคยมีคำวินิจฉัยว่านายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือกับกรมราชทัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือกับกรมราชทัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้นสายสะพาย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจรเข้สามพันกว่า 1,000 คน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือร่วมกับนายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นางสาวจันทร์ทิรา บุรีวงศ์ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งเศรษฐี

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี พรรคการเมือง (พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย)

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมกับผู้แทนสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานการปรับปรุงแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โดยขอให้ตรวจสอบกรณี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้มีการตรวจสอบเอาผิด

นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการดำเนินโครงการประเมินผลการเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบใน 4 ภูมิภาค เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2561

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ราชการทันสมัยกับงานบริการดิจิทัลเพื่อประชาชนที่รวดเร็ว ทันใจ” ภายใต้งานสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 :

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกรมการค้าภายใน และผู้แทนสำนักงาน

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะประชุมหารือพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับเลขาธิการคณะกรรม

นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการดำเนินโครงการประเมิน

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติ รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แทนผู้ประกอบการรถยนต์นำเข้าอิสระ (Gray Market) ที่เข้าร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับผู้แทนสำนักงานจังหวัดพะเยา

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ได้แถลงข่าวมติที่ประชุมเลือกจุดก่อสร้างสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (PK 12)

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการประเมินผลการเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบใน 4 ภูมิภาค

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ท่าอากาศยานไม่เปิดให้บุคคลภายนอก

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานการปรับปรุงแผนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน แก่คณะข้าราชการจากสำนักงาน Commission for the Investigation of Abuse of Authority

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กรณี ขอให้ตรวจสอบคำสั่ง คสช ที่ 53/2560 ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายวัฒนา เตียงกูล ทนายฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นผู้แทนพรรคเพื่อไทยเข้ายื่นเรื่องร้องเรียน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนกงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติรับเรื่องร้องเรียนจากนายสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และนายชุมสันต์ ฉายภักดี กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า มาตรา 70

ายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ลดเร็ว ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัยปีใหม่ 2561” พร้อมเสวนา ในประเด็น “ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน”

สำนักงานผู้ตรวจการเดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุกจัดโครงการ “Ombudsman Care” นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ลงพื้นที่พบประชาชน หวังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้รับรู้และเข้าใจ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานการประเมินผลการเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตให้กับเทศบาลตำบลหนองไม้แดง และเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" โรงเรียนวัดบุญญราศรี และโรงเรียนอนุบาลพุทยาคม จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณห้องประชุม 501 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัก

นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมกับคณะทำงานเรื่องร้องเรียน กรณี การผลิตวิตามินโฟลิก เอซิด (Folic Acid) ขนาด 400 ไมโครกรัม (0.4 มิลลิกรัม) เพื่อป้องกันปัญหาการพิการในเด็กทารกแรกเกิด และการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนอาหารเสริม พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการ “สายด่วนรัฐสภา” สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในการให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย และการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เข้าข่ายผิดกฎหมาย และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนา สดในรายการ "สถานีประชาชน"

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านแผนแต่ละสำนัก ร่วมประชุมพิจารณาการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของแต่ละสำนัก

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็นเกี่ยวกับการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้อำนายการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงาน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายนรฤทธิ์ โกมลารชุน ผู้แทนชมรมอนุรักษ์พญาไทและคณะกว่า 10 คนที่เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่ดิน จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โรงเรียนนราสิกขาลัย และโรงเรียนเครือข่าย

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พร้อมผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบกิจการหอพัก

นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการ “สายด่วนรัฐสภา” สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในการให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 17 ปี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติรับเรื่องร้องเรียนจากผู้แทนองค์กรเพื่อผู้พิการ กรณี ขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทำการผลิตวิตามินโฟลิกแอซิด (หรือวิตามินบี 9) ขนาด 400 ไมโครกรัม

นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 2 กรณี

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เรื่อง หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจการปฏิบัติราชการ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน 40 คน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านแผนของแต่ละสำนัก ประชุมชี้แจง แนวนโยบายและรายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับผู้บริหารสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติ สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน กรณี รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสอบสวน และเจ้าหน้าที่สอบสวน ร่วมประชุมการจัดทำแนวคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับหลักการ การออกเลขดำ เลขแดง ในเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผนดิน

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนา กรมบัญชีกลางครบรอบ 127 ปี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากรองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติ รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวฌนิฎา สุขขวัญ และคณะผู้เสียหายจากรถยนต์ฟอร์ดจำนวนกว่า 30 ราย กรณี สำนักงานคณะกรรมการ

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ เจ้าหน้าสอบสวนผู้เชี่ยวชาญรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัย กรณี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เพื่อหารือเรื่อง การเตรียมการจัดโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดลำพูน” ร่วมกับนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีการจัดซื้อเรือดำน้ำ S-26T ระหว่างกองทัพเรือกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และกรณีกระบวนการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมหารือกับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร หัวหน้าพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจต่างๆ ในจังหวัดพิจิตร

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ จังหวัดอุบลราชธานี กรมการค้าภายใน กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติรับเรื่องร้องเรียนจากนายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และคณะ กรณี ขอให้พิจารณาตรวจสอบ

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียน กรณี การปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายของกรมทางหลวง

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กรณี คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล มีมติยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม กรณี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กรณี ที่เสนาธิการทหารเรือในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อเรือดำน้ำจีน

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางบุษยมาส รักสยาม ผู้แทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณี ขอให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่อาจปฏิบัติหน้าที่

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่คณะยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ปีพ.ศ. 2560

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการยกร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาธารณะแก่รัฐครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้อนุญาตให้ Miss Dawn Ann Hetzel นายกยุวสมาคมนานาชาติ (Junior Chamber International: JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับ

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าหลังจากได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ติดตามความสำเร็จการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับโรงเรียนบ้านวังหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้อนุญาตให้ Mr. Jonathan Cheng ตำแหน่ง Senior Advisor, Asia-Pacific, Global Market Development ของวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติ ร่วมสนทนาสดในรายการ “สถานีประชาชน” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็น ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงกว่าปกติ

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมผู้บริโภคภาคอีสาน (จังหวัดขอนแก่น/จังหวัดศรีสะเกษ/จังหวัดนครราชสีมา) กรณี คัดค้านการตั้ง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำสมาชิกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศพร้อมคณะ ร่วมศึกษาดูงาน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ประชาชนตำบลหนองชุมพลเหนือ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 402 จังหวัดภูเก็ต

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า กรณี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากโครงการ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี กรณี ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดได้แต่งตั้งอัยการเป็นทนายแก้ต่างในคดีส่วนตัว

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายไพบูลย์ นิติตะวัน กรณี การละเลยปฏิบัติหน้าที่ของกรมสรรพสามิตและเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงข่าวกรณี ประธานสภาพัฒนาการเมืองขอให้ตรวจสอบนายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมนำบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม

นายธาวิน อินทร์ จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กรณีขอให้ตรวจสอบกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงแรงงาน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมคณะ เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งความดำเนินคดีกรณีลักทรัพย์ของนางมณตา หยกรัตนกาญ หรือ หญิงไก่ จำนวน 3 กรณี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือกับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี การละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องเรียนนพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ กระทำผิดตามประมวลจริยธรรม

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนเครือข่ายผู้นำชุมชนและประชาชนรองเหมืองแร่ทองคำชาตรี

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้แทนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียน จากผู้แทนกลุ่มประชาชนชาวปากช่องที่เดินทางมากว่า 30 คน เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-โคราช

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจกาแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในที่ประชุมการจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ "สถานีประชาชน" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประเด็น ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลมติที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินประเด็นการพิจารณาคำร้องของนายจอน อึ๊งภากรณ์ กรณีขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายจอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน กรณี เห็นว่า พรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากหลวงปู่พุทธอิสระ กรณี ขอให้ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายเงินของสมเด็จช่วงจากงบฯพระสังฆราช ในช่วงที่

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับคณะข้าราชการจากสำนักงาน Commission for the Investigation of Abuse of Authority

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 ลงพื้นที่เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี พร้อมผู้แทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณี เนื้อหาในร่างพรบ. ว่าด้วย

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา และนายภราดร ศรีชาพันธุ์ ผู้แทนสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิส

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และประชุมหารือเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณี

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กรณี พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณี ชะลอการใช้

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ประชุมหารือกับประธานคณะกรรมการประสานงาน

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา กรณี ขอให้เสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ที่คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 9/2559 ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ เข้าร่วมงานแถลงข่าวในโครงการบูรณาการร่วมของ 8 องค์กรอิสระ และหน่วยงานการต่อต้านการทุจริต

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ กรณีการกำหนดราคากลางยางพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายวัชรพล บุษมงคล นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย (แห่งประเทศไทย) กรณี ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2557

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายธนพล พลเยี่ยม เลขาธิการสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย กรณีขอให้ชะลอการใช้พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เนื่องจากยังมีข้อบกพร่อง

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมมอบคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า และวัสดุเผยแพร่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยมี นางดุสิตา เชาวน์เลิศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจกาแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้แทนสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และคณะ โดยยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้กิจกรรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้ากราบนมัสการพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ สำนักงานผู้ตรวจการ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ผู้แทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน (คปพ.) กรณี ขอให้ตรวจสอบกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับ

สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในส่วนภูมิภาคระยะที่ 2 ในการนี้ มีนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิด

นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสางจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยสำนักสอบสวน 1 ร่วมประชุมหารือกับบริษัทบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรณี การปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสนอแนะแนวทาง

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรณี การดำเนินงานที่ไม่เป็นธรรมของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานเขตพระนคร มีคำสั่งรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะบริเวณแนวคลองโอ่งอ่าง

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โดยขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กรณี แต่งตั้งให้บุคคลที่เป็นเครือญาติเป็นสมาชิก

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ค้าบริเวณสะพานเหล็กและสะพานหัน กรณี การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับคำสั่งของกรุงเทพมหานครสั่งให้รื้อถอนร้านค้าบริเวณสะพานเหล็กและสะพานหัน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรณี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นตัวแทนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ “สร้างคนดี ให้มีคุณธรรม” เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับวัดเทพศิรินทราวาส และพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน และคณะ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงศึกษาธิการ และกรมการปกครอง เกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มพิทักษ์กฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (พปส.) โดยขอให้ตรวจสอบกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่มีการกระทำเข้าข่ายลักษณะที่ไม่โปร่งใส ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินสาธารณ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.30 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับหนังสือร้องเรียนจากนายอดิศักดิ์ วรรณสิน ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์พระเทพญาณมหามุนีหรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากพลเอก สำเริง พินกลาง ประธานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นของชาติ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัย กรณี เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมโครงการ 'ผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัดเคลื่อนที่ และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดเพชรบุรี'

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในวันสถาปนาสำนักงาน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดี และร่วมเป็นเกียรติในวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบรอบ 27 ปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการลักลอบดูดทรายนอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตในแม่น้ำโขง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช และสำนักอนุรักษ์และวิจัยองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี

นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่พบหน่วยงานในส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพื่อเร่งสร้างความรู้ตามโครงการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงาน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติ

นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมรับฟัง โครงการจัดทำระบบบริหารงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมเรื่องร้องเรียนร่วมกับนายสมชาย วิทย์ดำรง

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และคณะ ร่วมประชุมกับ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง พัฒนาการทางการเมืองไทย "การปฏิรูปองค์กรอิสระ" ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พบผู้ร้องเรียนและให้คำปรึกษา นางผ่อน พุ่มไสว ที่เดินทางมาเพื่อติดตามเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ร้องได้บริจาคที่ดินในท้องที่ตำบลธงไชย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในราชการ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “4 ปี คปก. กับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับและบรรยายบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้แก่คณะยุวชนประชาธิปไตย(โดยสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) เนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจาก พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายยุทธภัณฑ์ พันธ์สิงสอน เลขาธิการเครือข่ายปกป้องผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากศาสตราจารย์ ดร. ถวิล พึ่งมา อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากพระสุวิทย์ ธีรธมโม หรือหลวงปู่พุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางวิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมเจ้าหน้าที่สอบสวนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายอารีย์ สืบวงค์ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของครุสภา และคณะ กรณีขอให้ช่วยตรวจสอบกลุ่มเครือข่าย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน กิจกรรมขยายผลในโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในส่วนภูมิภาค โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการร่วมกับ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะนำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้และศึกษาวิธีการลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดประชุมรับทราบสภาพปัญหาพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีชาวบ้านกล่าวหาว่าหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเพชรบุรี ละเลยการแก้ไขปัญหาลิงที่อาศัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง ครบรอบ 7 ปี และงานสมัชชาพัฒนาการเมือง

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการ “เดินหน้าราชการไทย” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 09.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการ “มองเมืองเหนือ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT)

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียจาก พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปพลังงานภาคประชาชนและเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณี ที่เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ตรวจสอบ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนำโดย H.E. Mr. Hossein Kamalian

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงาน “The regional consultation on the role of key stakeholders in ending impunity for violence against women and girls in Asia”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงข่าวการขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาค โดยแถลงถึงผลสำเร็จ

นางสาวปรีดาวรรณ ทนยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นตัวแทนสำนักงาน เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครบรอบ 15 ปี เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมเรื่องการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากพ.ท.พ.ญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ผู้แทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ สภาธรรมาภิบาล

นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าอวยพรและแสดงความยินดีกับนางสินีนาถ วิมุกตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี

ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโสระดับสูง สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ และนายจักริน กระแสมุข เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.องครักษ์ ไม่รับแจ้งความร้องทุกข์และดำเนินคดีกับบริษัท

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก พ.ญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี

นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีราษฎรตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ร้องขอความเป็นธรรมจากปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ บ้านดงเจริญ หมู่ 9 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน เวลา 09.00 น. นางลาวัลย์ ดวงวิชัย เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปผู้ชำนาญการ เป็นผู้แทนสำนักงานฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 11 ปี เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก นางปิยะพร จันทร์ละมุด ประธานสหพันธ์พนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และคณะกว่า 40 คน กรณีที่พนักงานจ้างท้องถิ่น (ลูกจ้างชั่วคราว) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมนายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับ นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี ปัญหาการจัดที่ดินนอกแนวเขตจัดนิคมสหกรณ์ของสมาชิกนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “สถานีประชาชน” สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน จังหวัดกระบี่

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้แทนนำส่งรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกอบด้วย นายพิเชต สุนทรพิพิธ อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (คนแรกของประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 ห้อง 903 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงมติที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ กรณีขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา

เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมเรื่องร้องเรียนสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณี กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีเงินได้ กรณีเงินได้จากการขายหรือส่วน

เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากับประชาชนแต่ละประเทศตามกรอบความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินไทย และหน่วยงาน Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมติดตามผลดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีปัญหา

เมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย” ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เชิญเข้าฟังสัมมนา ชมนิทรรศการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วนเหลือพระราชทานโดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายไทกร พลสุวรรณ และนายเศวต ทินกูล เพื่อขอให้ผู้ตรวจการ

วันที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายมาลัยรักษ์ ทองชัย (ศรรักษ์ มาลัยทอง) แกนนำกลุ่ม กวป. เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการ

วันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีนายกิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยื่นร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าการออกประกาศและการดำเนินการต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากพระพุทธอิสระ แกนนำกลุ่ม กปปส. โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ พันตำรวจเอก พงษ์ สังข์มุรินทร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานชั่วคราวสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคาร 3 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายดำรง ไวยศณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย พร้อมคณะประมาณ 10 คน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานชั่วคราวสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคาร 3 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยทีมงานรายการ "สถานีประชาชน" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าร่วมประชุมกับ นายมนัส โสกันธิกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายสมศักดิ์ โกศัยสุข หัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบพฤติกรรมของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย พื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรม นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฏ์ธานี พรรคประชาธิปัตย์

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย โฆษกและรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากผศ.วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ กรณีขอให้ตรวจสอบการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 190 และการออกกฎหมายนิรโทษกรรม รวมถึงพรบ.ความมั่นคง อาาจขัดต่อประมวลจริยธรรมและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายสมหวัง อัสราษี รองประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบพฤติกรรมและจริยธรรมของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นานสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (กวป.) นำโดยนายศรรักษ์ มาลัยทอง โฆษก กวป. โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบจริยธรรมของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กรณี ส.ส.

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักสอบสวน 1 ลงพื้นที่บริเวณถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร รับฟังปัญหาจากประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายจัตุรัส เอี่ยมวรนิรันดร์ นายกสมาคมประมงพื้นบ้าน และตัวแทนเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก กรณีขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบข้อเท็จจริงแนวทางการแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายนิติ วิรัชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และนายรัตติ สุนทรวราภาส เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายวิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ หัวหน้าพรรคพลังงานไทย เพื่อขอให้ตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกีรป กฤตธีรานนท์ เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เชี่ยวชาญ รับเรื่องร้องเรียนจากนายพิเชฏฐ พัฒนโชติ ผู้แทนกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณและคณะเสนาธิการร่วม เพื่อขอดำเนินการตรวจสอบกรณีรัฐบาลประกาศใช้มาตรการตามพ.ร.บ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง บริเวณชุมชนครูเจือ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ กรณี มูลนิธิรามาธิบดีได้ขายโฉนดที่ดินบริเวณชุมชนครูเจือ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบจริยธรรมของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วม อภิปรายเรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยมีผู้แทนองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆ เข้าร่วมอภิปราย ในงานสัมมนาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพบประชาชน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือโกตี๋ แกนนำคนเสื้อแดงปทุมธานี กรณี ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหยุดดำเนินการให้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางณัฏฐา มูนจินดา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล นายทหารนอกราชการ โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการตรวจสอบจริยธรรม พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 903 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายวิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ หัวหน้าพรรคพลังงานไทย กรณีขอให้ตรวจสอบมติคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ที่ให้ปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษอีก 5-10 บาท

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 56 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) นำโดยนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการ ภตช. และคณะ เพื่อขอให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 56 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก นายชาญ ไชยะ รองประธานกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (กวป.) พร้อมด้วยสมาชิกแนวร่วมคนเสื้อแดง 30 คน เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและสอบสวนจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของ นายกล้าณรงค์ จันทิก

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2556 เวลา 08.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยทีมงานรายการ “สถานีประชาชน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2556 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก ผศ. วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ หัวหน้าพรรคพลังงานไทย กรณีนโยบายการตัดไฟฟ้า ตัดน้ำของกระทรวงพลังงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วันนี้ (27 พ.ค. 56) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ โกศัยสุข หัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ พร้อมด้วยสื่อมวลชน ได้เข้าพบนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อสอบถามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางณัฏฐา มูนจินดา รองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายราเมศ รัตนเชวง รองโฆษก

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 56 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากผศ. วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กรณีกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 56 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากผศ. วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ สภาเครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง กรณีกระทรวงพลังงานออกโฆษณาเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันสำรองของไทยโดยไม่แจ้งข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 55 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในโครงการ “การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน” โดยมี นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายประสาร มฤคพิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 พร้อมทีมงานรายการ “สถานีประชาชน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 56 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางกาญจนี วัลยะเสวี ตัวแทนกลุ่มคนไทยหัวใจรักสงบ กรณีขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อแจ้งถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 6 เมษายน 2556

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน กรณีการขอคืนที่ราชพัสดุของยายผ่อน พุ่มไสว


                                                                      อ่านต่อ