ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทิฆัมพร ยะลา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ

เมื่อวันที่ 15 – 20 มีนาคม 2562 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

เมื่อวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2562 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่รวม 5 ราย ได้เดินทางเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 นายทิฆัมพร ยะลา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และคณะ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ประชุมหารือกับกรมศุลกากร

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น สำนักงานเขตจตุจักร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงสางปัญหาจากประกาศกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยของกระทรวง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย และคณะ ร่วมประชุมหารือกับกรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ และผู้ร้องเรียน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Melchor Arthur H. Carandang

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับกระทรวงสาธารณสุข

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใต้โครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดิน สัญจรพบประชาชนครั้งที่ 37"

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งจัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้วจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานเหตุจากฐานะครอบครัวยากจน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายณัฎชูนาท พิบูลย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ และคณะ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference)

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเลย นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2651 ณ บริเวณบ่อขยะและเตาเผาขยะ ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 902 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร หมู่ 4 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิสายใจไทย

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และคณะ

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายปฐม ธรรมธรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบปีที่ 103 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี สำนักงานประกันหลักสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าตามโครงการเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ทางหลวงหมายเลข 12 (แม่สอด - ตาก) บริเวณดอยรวก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับนางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ และคณะ (ผู้ร้องเรียน)

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติบรรยายความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในกระบวนการยุติธรรม กรณี

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับจังหวัดมหาสารคาม

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับผู้แทน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุล ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดตราด พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติ หน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

มื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย:

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย : สานเสวนาสร้างชาติ โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม” ขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดยะลา พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมกับคณะทำงานเรื่องร้องเรียน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมกับคณะทำงานเรื่องร้องเรียน กรณี การผลิตวิตามินโฟลิก เอซิด (Folic Acid)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่ดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายหลิง จี (Mr. LING Ji) กรรมาธิการสามัญของคณะกรรมการกลางเพื่อการตรวจสอบวินัยของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Member of the Standing Committee of the Central

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานณรงค์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ออเจ้าเมาไม่ขับ ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อณรงค์ให้พี่น้องประชาชนทุกคน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้ร้องเรียน เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี กรมศุลกากร

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย สานเสวนาสร้างชาติ โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม” ระหว่างวันที่ 26 -27 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ จังหวัดชุมพร พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร จังหวัดยโสธร พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนาโครงสร้างและพัฒนาเครือข่าย

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการป้องกัน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 11–13 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิสายใจไทย โดยได้ร่วมตรวจเยี่ยมมอบขวัญกำลังใจ พร้อมบรรยายพิเศษเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาราคาอาหารสนามบินแพง 31 มกราคม 2561--พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือร่วมกับนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ เดินหน้าแก้ไขปัญหาราคาอาหารสนามบินแพงต่อเนื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ เดินหน้าแก้ไขปัญหาราคาอาหารสนามบิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่สำนักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมระดับปฏิบัติการภายใต้บันทึกความเข้าใจ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง


พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ในประเด็น “ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา กรณี ราคาอาหารและเครื่องดื่มภายใน ท่าอากาศยานมีราคาสูงกว่าปกติ”

พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Chris Field

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สอบสวนทุกท่าน ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ต้อง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯ สนับสนุนภาครัฐเข้มงวดใช้กฎหมาย พร้อมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน วันที่ 28 ธันวาคม 2560 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดระยอง แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านมลพิษของประชาชนตำบลบางบุตร จากการประกอบกิจการของโรงงานคัดแยกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใช้แล้ว

นายทิฆัมพร ยะลา เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ รับเรื่องร้องเรียนจาก พท. พญ. กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ผู้แทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ และคณะ เข้ายื่นเรื่องร้องเรียน ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี ขอให้พิจารณาเสนอเรื่องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2560

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมระหว่างประธาน ศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองค์กรอิสระ เพื่อพิจารณา (ร่าง)

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและผู้อำนวยทุกสำนัก

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ นายบูรณ์ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักสอบสวน 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมประชุมหารือ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ได้เดินทางเยือน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมการจัดทำแนวคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับหลักการ การออกเลขดำ เลขแดง ในเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณห้องรับรอง 1 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วย นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและผู้อำนวยทุกสำนัก เข้าร่วมประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมแสดงความยินดีและ เป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช ครบรอบ 18 ปี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แลคะคณะ ร่วมประชุมกับนายวิชาญ เอกรินทรากุล

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและผู้อำนวยทุกสำนัก

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่สำนักวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมกลางปีของฝ่ายบริหาร (Executive Committee) ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute : IOI) ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference)

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบดอกไม้ให้กับท่านชีพ จุลมนต์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ศาลฎีกา

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมฟังบรรยาย “บทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ วันชาติสาธารณรัฐเกาหลี

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงาน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินกับมูลนิธิสายใจไทย ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยการร่วมบริจาค

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จัดงาน โครงการผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือร่วมกับนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ส.ป.ก.ศรีสะเกษ

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสถิต วิทิตยนตรการ นายอำเภอพยุห์ และพ.ท ไพรรัตน์ ดาษดา ผบ.ป.6 พัน.16 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จัดกิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อรัชกาลที่ 9 "ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง" จำนวน 1,089 ดอก

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยการร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และเครื่องดนตรีเบลไลล่า

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับ พลเรือตรี สมเกียรติ

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ และเทศบาลตำบลโคกม้า

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินกับมูลนิธิสายใจไทย ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 99 ราย

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดินเดินสายลงใต้ จัดสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 33" จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 19 ปี

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 19 ปี

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยช่วงเช้าร่วมประชุมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการสถานีตำรวจทุกสถานีในจังหวัดภูเก็ต

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 (ภูเก็ต) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

10 เมษายน 2560 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในงานวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครบรอบ 17 ปี พร้อมมอบนโยบายปัญหาของประชาชน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่คณะยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 2

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินกับมูลนิธิสายใจไทย ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย

เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ให้ต้อนรับนายหว่อง ไค จุน (Mr. Wong Kai Jiun) รองหัวหน้าคณะผู้แทนและอัครราชทูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้ร้องเรียน (บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด)

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดเวทีเสวนา "เหลียวหน้า แลหลัง จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ" ขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์

เมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนากลไกเพื่อคุ้มครองประชาชนในประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส โดยในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์

ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับผู้แทนบริษัท

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ในกิจกรรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในส่วนภูมิภาคระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยใน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดวาดภาพโครงการ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 ร่วมประชุมชี้แจงและพิจารณาแก้ไข

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานรวมพลังเพื่อน้อมถวาย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมรับฟังการประชุม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาจัดการประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2559 โดยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ มีพิธีเปิดการประชุม

ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ Mr.John R. Walters

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่าน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายประทีป เจริญพร ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกระทรวงการคลัง

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

xxxx

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเป็นประธานการประชุมพิจารณาติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือภายใต้โครงการคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการในสถานศึกษาร่วมกับคณะผู้บริหาร

พลเอก วิทวัส รชตนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหา

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “การจัดโครงสร้างการศึกษา” ครั้งที่ 2 โดยมี พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดิน (พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม กลุ่มภูมิภาคเอเชียของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 'บางมูลนากโมเดล'

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัท

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

สำนักส่งเสริมมาตรฐานและจริยธรรม จัดการสัมมนาโครงการกำกับ และขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 แห่ง ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมโครงการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดสงขลา ที่บาดเจ็บและพิการจากการป้องกันประเทศชาติ

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าร่วมกับนายจิตกร สุวรรณเลิศ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และพลเอกอภิกิตต์ ศรีกังวาล ฝ่ายอำนวยการผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อม ด้วยนางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรสเปน

เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการ

ศาสตราจารย์ ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการ “เสวนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่มภายใน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงาน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงาน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมหารือกับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอร่างกฎหมายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจกาแผ่นดินให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับทราบ นอกจากนี้ คณาจารย์และนักศึกษายังได้เข้าเยี่ยมชม

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษาเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรณี ขอให้ตรวจสอบคณะรัฐมนตรี

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษาเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงข่าวกรณีการไม่คืนท่อก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม จัดสัมมนา “สัปดาห์ส่งเสริมจริยธรรม” ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ โดยมี

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “กะทิ กะ ธรรม” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่ง

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม จัดงานสัมมนา

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการกะทิ กะ ธรรม

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในกระบวนการขับเคลื่อนสร้างผู้นำต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝายมีชีวิต บ้านห้วยหินฝน หมู่ 6 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกลบบ่อบำบัดน้ำเสีย

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายโชคดี อมรวัฒน์

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าหารือเกี่ยวกับการจัดอบรมโครงการคุณธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการ ในสถานศึกษา

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียนและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบเชิงวัฒนธรรม โดยมีศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายอิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ เลขานุการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน อำเภอจอมทอง สำนักจัดการ

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีที่มีการกล่าวหาว่าวัดภูงามบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมงานปั่นเพื่อพ่อ (Bike for Dad) บนเส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และภายในงาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพโครงการฝายมีชีวิต พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำให้กับชมรมฝายมีชีวิต

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางศรีสุดา รักษ์เผ่า ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ ประชุมหารือในโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 4 ภูมิภาค

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมระดมความคิดเห็นประกอบการ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมจัดกิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการในสถานศึกษา” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลความก้าวหน้าของโครงการนำร่องโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการนำร่องโรงเรียนคุณธรรม

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่าน เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปเยือนหน่วยงาน Anti-Corruption and Civil Rights Commission :ACRC ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และการแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ลงพื้นที่นิเทศติดตามงาน ตลอดจนให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกหมู่บ้านสายใจไทย หมู่ 10 อำเภอสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีหม่อมหลวง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนา “โครงการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบเชิงวัฒนธรรม” พร้อมบรรยายพิเศษ

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการสำรวจความคาดหวัง

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 3 ประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการขอใช้พื้นที่ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ระยะที่ 1 กิจกรรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาค

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายบูรณ์ ฐานปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้ให้การต้อนรับ นายเซี่ย อู่เฉียว

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกลมธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมชี้แจงและพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 'ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา' ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ จัดโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบและร่วมประชุมกับนายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าพบนายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ จัดประชุมเรื่อง “การจัดทำข้อเสนอในร่างกฎหมายป้องกันการผูกขาดด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง” ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม และคณะ จัดโครงการและพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมจริยธรรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเยาวชนในสถานศึกษา

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุม

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “สถานีประชาชน” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรณี การเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำ

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล ปลัดอำเภอเมืองสตูล ผอ. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาสตูล

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ประตูสู่ภาคเหนือ จัดสัมมนาสำหรับเครือข่ายผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภายใต้โครงการ 'ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อชุมชน'

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดงานและร่วมบรรยาย ในหัวข้อ " บทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ในการสัมมนาสำหรับผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ เข้าร่วมโครงการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “สงครามข้อมูลข่าวสาร (Cyber War)

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ให้การต้อนรับอุปทูตสาธารณรัฐโปแลนด์

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุล ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมโครงการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จังหวัดน่าน โดยมี พล.ท.นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ กรรมการแพทย์มูลนิธิสายใจไทย

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พบผู้ร้องเรียนและให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ กรณีแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และทีมงานรายการ "สถานีประชาชน" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมในกิจกรรมบันทึกเสียง“นิทานเสียงคุณธรรม” เพื่อมอบให้แก่เยาวชน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการ “ฮอตนิวส์” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประเด็นปัญหาการครอบครองที่ดินโดยชาวต่างชาติในประเทศไทยในรูปแบบนอมินี

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน ในวันที่ 19 – 23 มกราคม 2558

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งสองท่าน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เดินทางไปจัดงานสัมมนาอบรมความรู้ให้กับผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจังหวัดปัตตานี

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมคารวะ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินทางตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง ณ แหล่งกักเก็บน้ำตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 901 – 902 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครบรอบ 15 ปี โดยในช่วงเช้า ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ 10 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายบูรณ์ ฐาปนดุล ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเทจจริง เรื่องร้องเรียนกรณีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของไทย ร่วมกับลงนามกับนายดานัง กิรินดราวาร์ดานา (Mr. Danang Girindrawardana)

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติและสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของไทย ชูแนวคิด “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : เพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-11.30 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน (ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร)

เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ศาสตราจารย์ ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับนายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอําเภอปากช่อง

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อปท.ยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม โดยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายคมสัน เอกชัย ผว.จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “สถานีประชาชน” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เกี่ยวกับผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แก่ประชาชน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมสนทนาสดในรายการ “ตู้ปณ.ข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (ช่อง SD 28)

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมงานเสวนาพบปะสื่อมวลชน กรณีขอเสนอของ กมธ.

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 16 – 17 มกราคม 2558 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดโครงการ "เสวนาเชิงวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบสื่อมวลชน" ซึ่งแบ่งกิจกรรมสำคัญออกเป็น

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการรักษาการ

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการรักษาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น” ในหัวข้อ “การตรวจสอบการใช้

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากหน่วยงาน Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยตามข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมเรื่อง 'การปฏิรูปการศึกษาชาติทั้งระบบ' กับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา

าสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษก สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนระหว่างผู้เช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร ฯ กับ การเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำบ้านหนองล้างช้าง ตำบลโคกไทย และสระน้ำบ้านหนองปลิง ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมสนทนาสดในรายการ “สถานีประชาชน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ ผู้ร้องเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางทางแก้ไขปัญหากรณี

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยคณะทำงานการปฏิรูปการศึกษาชาติทั้งระบบ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยมี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีชาวบ้านในหมู่บ้านวังทอง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ไม่มีไฟฟ้าใช้

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายจาดุร อภิชาตบุตร ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2557 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำโดยศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยสื่อมวลชนรายการ “สถานีประชาชน”

เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 14.10 – 14.40 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน สนทนาสดร่วมกับนายอำนาจ ปรัชญาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ และนายสุรทิน เถาว์ทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ ในรายการ “สถานีประชาชน” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “จริยธรรมกับระบบราชการไทย” ในโครงการสัมมนาเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน1 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือติดตามเรื่องร้องเรียนร่วมกับนายธนาคม คงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ หอประชุมโรงเรียนทรายมูลวิทยา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ผลิตสารคดีเชิงข่าวร่วมกับรายการ"สถานีประชาชน" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ วัดอำนาจเจริญ และเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อขยายผลโครงการ "แสงธรรมบำบัด" ซึ่งเป็นโครงการเชิงรุก

ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางและทิศทางการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับโครงการทรูปลูกปัญญา กับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายอิสระพัฒน์ ธีระพัฒน์สิริ เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมหารือกับผู้แทนเครือข่ายชุมชนหนองหอยเพื่อพัฒนาและสานต่อความร่วมมือด้านเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้สมาชิกเครือข่ายได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ที่ตนพึงมี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมถ่ายทำรายการ “วัยฝันวันเยาว์” ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมหารือการทำเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ณ สถานสงเคราะห์บ้านอิ่มใจ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันขยายผลการประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไปยังสถานสงเคราะห์แห่งอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำของอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ) พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินไปหารือข้อราชการ พร้อมทั้งบรรยายบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายจาดุร อภิชาตบุตร และพลตำรวจเอก ไกรสุข สินศุข ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ผู้ตรวจการแผ่นดินและสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วนเหลือพระราชทานโดยมี นายเกษม วัฒนชัย องมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอปราณบุรี

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 6 องค์กร ประกอบด้วย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางวิยะดา สิมะเสถียร ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และนางสาวคมขวัญ กาญจกุญชร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน และอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาว่า มีกระบวนการอย่างไรบ้าง เหมือนหรือแตกต่างจากการเลือกตั้งส.ส.หรือไม่ และประชาชนต้องเตรียมพร้อมอย่างไร

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงพื้นที่บรรยาย "บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และการบูรณาการองค์ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน" ให้แก่เครือข่ายสมาพันธ์คนรักลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

วันที่ 6 มกราคม 2556 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้แก่ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน โซนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เครือข่ายพลังสังคมเชียงใหม่) จำนวน 40 คน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตามคำแนะนำของวุฒิสภา โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2556

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 น. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนบ้านตาวงษ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19.00 น. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระศพ ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารรักษาดินแดน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาทนายความ ในงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ของนายพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ภาค 9 หลังจากที่ประชุมได้พิจารณารายงานคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปราโมทย์ ไม้กลัด ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายอิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ศึกษาและเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดหมากไฟ

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2556สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมพบปะสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเสวนากลุ่มในหัวข้อ “จริยธรรมในสังคมไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำ Mr.Andra Marin ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งมณฑลออนตาริโอ ประเทศแคนนาดา พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ได้ยุติแล้ว ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วนเหลือพระราชทานโดยมี ฯพณฯ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะยาวของภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วนเหลือพระราชทานโดยมี ฯพณฯ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม2556 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วนเหลือพระราชทานโดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2556 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วนเหลือพระราชทานโดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น” จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดภายใต้หัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงสะท้อนจากพื้นที่”

เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมและแก้ไขปัญหา กรณี น้ำเน่าเสียจากทางระบายน้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านเชียงแสน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จัดงาน "เทิดทูนสถาบัน จังหวัดเคลื่อนที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดนครศรีธรรมราช" ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วยเหลือพระราชทานโดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏร ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่าย "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 นางผาณิต นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วยเหลือพระราชทานโดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ลงพื้นที่รับฟังปัญหา

เมื่อวันที่ 3-6 เมษายน 2556 ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติหัวข้อ "ผู้ตรวจการแผ่นดิน :ความเป็นธรรมที่จับต้องได้" ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้ตรวจการแผ่นดินจากทั่วโลก องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อยกระดับการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เป็นที่ยอมรับและก้าวสู่ระดับสากล และในวันที่ 3 เม.ย.ได้รับเกียรติจากพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรษ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ศาตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อผลักดันการขุดบ่อน้ำแก้ไข

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วยเหลือพระราชทานโดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ อำเภอแม่สอด

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วยเหลือพระราชทานโดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วยเหลือพระราชทาน โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 56 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นางณัฏฐา มูนจินดา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ร่วมเปิดงาน "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดสุรินทร์"

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556- 1 กุมภาพันธ์ 2556 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วยเหลือพระราชทาน โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย

วันที่ 26 มกราคม 2556 ณ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการ"ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยศีล 5" ของเครือข่ายเกื้อรักที่จัดขึ้นโดยศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ "บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจ


                                                                      อ่านต่อ