นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธค. 2555 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมโครงการมอบความช่วยเหลือพระราชทาน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมจริยธรรม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 30 พย 2555 11.00 น. พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบกรณีการประกาศ การบังคับใช้กฎหมาย การกระทำ การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยมีศาสตาจารย์ศรีราชา โดยมีศาสตาจารย์ศรีราชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วยเหลือพระราชทาน โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ หอประชุมองการบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00-15.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ "สถานีประชาชนสัญจร" โดยเป็นการแก้ไขความทุกข์ร้อนให้แก่ประชาชน กรณีกรมที่ดินและอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วยเหลือพระราชทาน โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่อำเภอกุยบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2555 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ "เสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม จริยธรรม เครือข่ายประชาชนเพื่อเมืองไทยใสสะอาด จังหวัดเพชรบุรี" โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มาเป็นประธาน

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเสวนาในหัวข้อ มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง จัดโดย คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 2

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน(นายประวิช รัตนเพียร) พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตัวแทนชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองสงขลาเรียกร้องและขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 55 นางผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับมอบเอกสารเพิ่มเติมและชี้แจงจาก คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและคณะที่ปรึกษา จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าพบ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วยเหลือพระราชทาน โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วยเหลือพระราชทาน โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่อำเภอชานุมาน

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดกาญจนบุรี” ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัดกาญจนบุรี และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2555

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช และนายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 เข้าร่วมประชุมและติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการ สัมมนาและอบรมความรู้ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วม"โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ" โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบกิจการชาวเรือชาวแพ จารกรณีการแก้ไขปัญหามลภาวะทางเสียงและสุขภาพจิต

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วม"โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ" โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่อำเภอดงหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนดงหลวงวิทยาคม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ส่งเสริมเครือข่ายจริยธรรม ร่วมเปิดงาน“ตลาดนัดความสุข” จัดโดยเสถียรธรรมสถาน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านจริยธรรมของเสถียรธรรมสถาน ในโอกาสธรรมสวัสดี เสถียรธรรมสถาน ครบรอบ 25 ปี ซึ่งในงานดังกล่าวระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่พบประชาชน พร้อมกับนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมจัดนิทรรศการ โดยมีนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการฯ และโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมอภิปราย บทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในโครงการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพบประชาชน ณ โรงแรมเค พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช และ ดร.ประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช และ ดร.ประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2555 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการถาวรสถานีโทรทัสน์ไทยพีบีเอส โดยการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2555 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีการกล่าวหาถึงการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องการแต่งตั้งรัฐมันตรีเป็นสองมาตรฐาน หลังจากนั้น นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือเรื่องร้องเรียน ระหว่างสมาคม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยกับ กรมศุลกากร และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ณ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายนิคม บุญวิเศษ แกนนำเครือข่ายวิทยุธุรกิจภาคประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พร้อมกลุ่มผู้ประกอบการวิทยุชุมชน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 55 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการฯ และโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 พร้อมด้วยนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท พร้อมด้วยคณะแพทย์ และตัวแทนจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ กรณีตรวจสอบพฤติกรรม นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วม"โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ" โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กรณีตรวจสอบการทำงานของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)

ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จัดงาน “จังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน และรายการสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดลพบุรี” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 ์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางนฤมล ศิริวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสม

เมื่อวันพฤหัสที่ 31 พ.ค. 55 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายบุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์


                                                                      อ่านต่อ