สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 56 ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นางณัฏฐา มูนจินดา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ ร่วมเปิดงาน "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดสุรินทร์" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายประทีป การมิตรี นายอำเภอจอมพระให้การต้อนรับ ภายในงานมีหน่วยงานราชการและองค์กรอิสระต่างๆ เปิดให้บริการประชาชน ทั้งรับปรึกษาด้านกฎหมาย รับเรื่องร้องเรียน สอนฝึกอาชีพ บริการด้านสุขภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมจัดนิทรรศการและนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกให้บริการด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยในช่วงบ่าย ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมเวทีเสวนาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในรายการสถานีประชาชน กรณีการออกเอกสารสิทธิ์ให้เอกชนทับลำห้วยสาธารณะ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย และการอนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ทับเขตพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อชุมชน ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เวลา 14.00-15.30 น.