สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ (ทุ่งเสม็ดเตี้ย)” ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2900 ไร่ รวมทั้งลงพื้นที่โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดูสภาพจริงในพื้นที่ป่าพระราชทานที่โดนบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าโดยรอบทั้งหมด 7,129 ไร่(พื้นที่ป่าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 จำนวน 2,755 ไร่ และโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 จำนวน 4,474 ไร่) พร้อมทั้งรับทราบข้อเท็จจริง และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการเข้าบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.อ ชาญวิทย์ ปิ่นมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.อ.อ ศุภโชค พราหมพูน หัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามการลักลอบตัดไม้และทำลายทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายฉลอง เทิดธีระพงษ์ นายอำเภอทุ่งใหญ่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
        จากการลงพื้นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์(ทุ่งเสม็ดเตี้ย) โดยขอให้หน่วยงานรัฐคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ประชาชนแก้ไขปัญหาตามหลักมนุษ ยธรรมโดยไม่ใช้หลักกฎหมายในการดำเนินคดี เบื้องต้นให้หน่วยงานเร่งแจ้งประชาชนให้ไปขึ้นทะเบียนขอสิทธิ์กรณีผู้ไม่มีที่ทำกิน จากนั้นให้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อส่งไปยั งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เป็นผู้จัดหาสถานที่ทำมาหากินให้ประชาชนตาม หลักเกณฑ์ต่อไป พร้อมทั้งเร่งรัดให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งดำเนินการออกน สล.ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินจะนำเสนอความคืบหน้าและแนวทางการแก้ปัญหาแบบบูรณากา รสู่สาธารณชน โดยมีการแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รายการ “สถานีประชาชน” ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.15 – 15.30 น. โดยถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการ"ผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัดเคลื่อนที่ สถานีประชาชนสัญจรนครศรีธรรมราช" ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช