สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 นางผาณิต นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วยเหลือพระราชทานโดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่อำเภอบางพลี อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ณ หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย