สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปรีดา เวทยาวงศ์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จัดงาน "เทิดทูนสถาบัน จังหวัดเคลื่อนที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดนครศรีธรรมราช" ร่วมกับนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายฉลอง เทอดวีระศักดิ์ นายอำเภอทุ่งใหญ่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยงานกว่า 30 หน่วยออกให้บริการพี่น้องประชาชน ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกให้บริการปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตลอดทั้งวัน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อมาในช่วงบ่าย นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมเวทีเสวนาสดในรายการ "สถานีประชาชนสัญจร" เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ "ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ (ทุ่งเสม็ดเตี้ย)" ถ่ายทอดสดจากพื้นที่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เวลา 14.00 - 15.30 น. ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก