สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม2556 นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วนเหลือพระราชทานโดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย