สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมอบความช่วนเหลือพระราชทานโดยมี ฯพณฯ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย