ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำ Mr.Andra Marin ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งมณฑลออนตาริโอ ประเทศแคนนาดา พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ได้ยุติแล้ว ณ จังหวัดกาญจนบุรี