สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ณ หอประชุมโรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย
        ต่อมาวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้บริการปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

                และวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและโฆษกสำนักงานฯ ร่วมเวทีเสวนา รายการ “สถานีประชาชน” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรณีการแก้ไขปัญหาการเวนคืนที่ดินชุมชนครูเจือ เขตบางแค กรุงเทพฯ