สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

                เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมพบปะสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีร่วมกัน อันเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน รวมทั้งบอกกล่าวเล่าเรื่องเกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ เวลา 19.20 – 20.00 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เดินทางไปชี้แจงผลการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านรายการ “ข่าวเด่นคนดัง” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ดำเนินรายการโดย นายทิน โชคกมลกิจ