สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน และอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาว่า มีกระบวนการอย่างไรบ้าง เหมือนหรือแตกต่างจากการเลือกตั้งส.ส.หรือไม่ และประชาชนต้องเตรียมพร้อมอย่างไรในช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองยังไม่สงบผ่านทางรายการ"รัฐสภาของประชาชน" เวลา 09.00 - 10.00 น. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินรายการโดยนายจักรินทร์ ทองบพิตร