ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางวิยะดา สิมะเสถียร ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และนางสาวคมขวัญ กาญจกุญชร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานสัมมนาและอบรมความรู้สำหรับผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และประชาชนในจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนบ้านจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จัดโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอจุน และนายถวัลย์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านจุน ทั้งนี้ งานสัมมนามีกิจกรรมบรรยายบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย