ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จัดงาน "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดเชียงราย" ร่วมกับนายสมศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอแม่จัน ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานกว่า 20 หน่วย ออกให้บริการพี่น้องประชาชน ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกให้บริการปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตลอดทั้งวัน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
        ต่อมาในช่วงบ่าย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมเวทีเสวนาสดในรายการ "สถานีประชาชนสัญจร" เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านบ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กรณีที่มีบริษัทเอกชนเข้าบุกรุกที่สาธารณประโยชน์บริเวณหนองแสล๊บและหนองไคร้ไหว ซึ่งทางบริษัทเอกชนกล่าวอ้างว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวมิใช่ที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใด แต่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนและมีเอกสารสิทธิบนที่ดินโดยถูกต้องตามกฎหมาย ถ่ายทอดสดจากพื้นที่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เวลา 14.00 - 15.30 น. ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องประชาชนชาวแม่จันและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก