ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ผู้ตรวจการแผ่นดินและสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดชลบุรี” โดยมีนายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม นายอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ให้การต้อนรับ ภายในงานมีกิจกรรมและหน่วยบริการประชาชนจากองค์กรอิสระ หน่วยงานราชการ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
        ทั้งนี้ในช่วงบ่าย ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมเสวนาสดกับนายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสุนทร ตันติโภคากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี นายวิชญ์สิทธิ์ ไกรเดชธนาสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ผู้แทนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และผู้แทนประชาชน เพื่อนำเสนอการแก้ไขปัญหากรณีการลักลอบนำขยะพิษจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมนำไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะและที่ดินเอกชน รวมทั้งปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำหรือลำคลองสาธารณะของโรงงานอุตสาหกรรม อันส่งผลกระทบต่อสุขสภาวะของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี โดยถ่ายทอดสดการเสวนาจากพื้นที่อำเภอบ้านบึง ผ่านทางรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส