ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายจาดุร อภิชาตบุตร และพลตำรวจเอก ไกรสุข สินศุข ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 1 ได้เดินทางไปหารือข้อราชการ และติดตามผล ความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนกับนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือในการรายงานข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน