สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน1 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือติดตามเรื่องร้องเรียนร่วมกับนายธนาคม คงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ต่อมา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน1 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือติดตามเรื่องร้องเรียนร่วมกับนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี