ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 14.10 – 14.40 น. ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน สนทนาสดร่วมกับนายอำนาจ ปรัชญาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ และนายสุรทิน เถาว์ทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ ในรายการ “สถานีประชาชน” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เกี่ยวกับโครงการ “แสงธรรมบำบัด” ของเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโครงการเชิงรุกอันเป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมุ่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของงานราชทัณฑ์ โดยอาศัยศาสนาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลภายนอกที่มีต่อผู้ต้องขัง ทั้งนี้ ด้วยหวังผลให้ภารกิจดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นโครงการนำร่องสำหรับงานราชทัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป ชมรายการ “สถานีประชาชน” 3 กย.57 ย้อนหลัง