สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2557 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำโดยศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนในจังหวัดราชบุรีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษทางกลิ่นเนื่องจากการฝังกลบขยะอุตสาหกรรม และการปล่อยน้ำเสียของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด รวมทั้งการปิดทางสาธารณประโยชน์ การขุดดินถมดินรุกล้ำเขตทางหลวง ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและแสวงหาจุดร่วมเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนอยู่กันได้ด้วยดีอย่างสงบสุข ทั้งนี้จะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวสู่สาธารณชนผ่านรายการ “สถานีประชาชน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสด้วย