ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยคณะทำงานการปฏิรูปการศึกษาชาติทั้งระบบ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยมี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนาให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เกี่ยวกับบริหารงานและการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
        ในวันเดียวกันศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกีรป กฤตธีรานนท์ เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เชี่ยวชาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ และคณะทำงานเรื่องร้องเรียนด้านพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมหารือกับผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากการใช้วัตถุระเบิดสำรวจปิโตรเลียมด้วยคลื่นไหวสะเทือน ณ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์