ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมนายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวปรีดาวรรณ ทนยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เข้าเยี่ยมคารวะและขอพรปีใหม่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ณ บ้านสี่เสาเทเวศร์