ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาในการรับเรื่องร้องเรียน (Youth Ombudsman) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่