ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “สถานีประชาชน” ทางสถานี โทรทัศน์ไทยพีบีเอส เกี่ยวกับผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แก่ประชาชนและสถิติผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส