สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากนายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ และคณะ กรณีขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการตรวจสอบและติดตามการกระทำไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการในองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ด้วยเห็นว่านายสมมาตร์ มีศิลป์ ผู้อำนวยการองค์การค้า สกสค.และพวก ถูกฟ้องเป็นจำเลยในฐานะปฏิบัติหน้าที่มิชอบทุจริต ยักยอกทรัพย์สินขององค์การค้า สกสค. และขณะนี้ยังมีคดีค้างอยู่ในศาล รวมทั้งการกระทำของนายสมมาตร์ที่ทำให้ราชการเกิดความเสียหายเป็นการบกพร่องทางจริยธรรม จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการตรวจสอบนายสมมาตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด