ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากพระสุวิทย์ ธีรธมโม หรือหลวงปู่พุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเปลี่ยนตัวพนักงานอัยการและมีคำสั่งถอนฟ้องคดีพระธัมมชโยเมื่อปี พ.ศ. 2549 ทั้งที่พนักงานอัยการชุดแรกได้มีคำสั่งฟ้องพระธัมมชโยในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังเอาทรัพย์สินไปเป็นของตนโดยทุจริตแล้ว จึงอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจในการเรียกสำนวนหลักฐานมาพิจารณาว่า คำสั่งฟ้องของอัยการชุดแรกมีเหตุผลอย่างไร และการถอนฟ้องในอัยการชุดที่สองมีเหตุผลอย่างไร เนื่องจากในการพิจารณาของมหาเถรสมาคม (มส.) อ้างเหตุที่ไม่ดำเนินการกับพระธัมมชโย ก็เพราะอัยการมีคำสั่งถอนฟ้อง