ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากศาสตราจารย์ ดร. ถวิล พึ่งมา อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน กองปราบปราม ในการสอบสวนข้อเท็จจริงในคดี สจล. ว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนแต่กลับแจ้งข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวโดยไม่ได้สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นการกระทำไม่เป็นธรรม