ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายยุทธภัณฑ์ พันธ์สิงสอน เลขาธิการเครือข่ายปกป้องผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของคนไทย? โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบจริยธรรมของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กรณีการบรรจุสามี ภรรยา บุตร และเครือญาติเข้ามาดำรงตำแหน่ง ด้วยเห็นว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนคำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้มีการแต่งตั้งจากผู้สมัครเป็นสมาชิก สปช.เป็นลำดับแรกให้มาดำรงตำแหน่ง รวมทั้งเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อนและต้องห้ามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2551 และประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ.2553