ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งสองท่าน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558