ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการ “ฮอตนิวส์” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประเด็นปัญหาการครอบครองที่ดินโดยชาวต่างชาติในประเทศไทยในรูปแบบนอมินีโดยมีคนไทยให้ความร่วมมือ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน