ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และทีมงานรายการ "สถานีประชาชน" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าร่วมประชุมกับนายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดบุรีรัมย์" และในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ผลิตสารคดีเชิงข่าว กรณี ผลกระทบจากการดำเนินการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยบริษัทเอกชนผู้ได้รับสัมปทานจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ประกอบกับมีประชาชนจากหมู่ที่ 2 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ได้ร้องเรียนว่า บ้านพักอาศัยของตนและชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเกิดร้อยร้าวและมีอาการทรุดตัวลง ซึ่งเกิดจากการดำเนินการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมด้วยวิธีการวัดคลื่นไหวสะเทือนของชั้นหิน และรอยแตกร้าวดังกล่าวได้ขยายมากขึ้นทุกวัน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์