ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ให้การต้อนรับอุปทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย (Ms. Anna Krzak-Danel) ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน