ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง