ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ เข้าร่วมโครงการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท เพื่อการเร่งประสิทธิภาพและพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แก่ประชาชน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท คณะผู้บริการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาทให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท