สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช และสำนักอนุรักษ์และวิจัยองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี และคณะทำงานการแก้ไขปัญหาลิงแบบบูรณาการทั้ง 4 ชุด ผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การสวนสัตว์ ผู้ร้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่โดยรอบพระนครคีรี (เขาวัง) และหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดเพชรบุรี” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาบริเวณโดยรอบพระนครคีรี (เขาวัง) โดยมีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสร่วมทำข่าวเพื่อแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่สาธารณชนต่อไป