สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดี และร่วมเป็นเกียรติในวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบรอบ 27 ปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย