สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดี และร่วมเป็นเกียรติในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบรอบ 14 ปี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรม การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ