สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมโครงการ 'ผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัดเคลื่อนที่ และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดเพชรบุรี' โดยในเวลา 14.00 - 15.30 น. นายรักษเกชา ได้ร่วมสนทนาสดกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนจากลิงที่อาศัยบริเวณโดยรอบพระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี ในรายการ "สถานีประชาชนสัญจร" เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี