สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นตัวแทนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ “สร้างคนดี ให้มีคุณธรรม” เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับวัดเทพศิรินทราวาส และพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ตลอดจนหน่วยงานราชการและเอกชน จำนวน 36 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร