สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกหมู่บ้านสายใจไทย หมู่ 10 อำเภอสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีหม่อมหลวงเอื้อมสุขย์ กิติยากร ผู้อำนวยการสายบริหารมูลนิธิสายใจไทย เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่บาดเจ็บ และพิการจากการป้องกันประเทศชาติ และข้าราชการครูที่ถูกประทุษร้ายโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ หมู่บ้านสายใจไทย หมู่ 10 อำเภอสวรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย ต่อมา พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการมูลนิธีสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยจังหวัดสุโขทัย ตาก กำแพงเพชร โดยมีพลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ กรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวงเอื้อมสุขย์ กิติยากร ผู้อำนวยการสายบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พันเอก เสมา มังมติ รองผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ฝ่ายทหาร) นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจ ตลอดจนทหารผ่านศึกสมาชิกสายใจไทยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการนี้ พลเอกวิทวัสได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม และมอบขวัญกำลังใจแด่สมาชิกสายใจไทยอีกด้วย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย