สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ได้ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Carmen Moreno Raymundo เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย และ Mr. Nuno Santos Postigo กงสุลแห่งสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ในการเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน