สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

   นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานเขตพระนคร มีคำสั่งรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะบริเวณแนวคลองโอ่งอ่าง (ย่านสะพานเหล็กและสะพานหัน) จึงทำให้ผู้ประกอบการบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ สะพานเหล็กและสะพานหัน