สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยสำนักสอบสวน 1 ร่วมประชุมหารือกับบริษัทบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรณี การดำเนินงานที่ไม่เป็นธรรมของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งจัดกิจกรรมบนลานกิจกรรมชั้น 2 ของอาคารบ่อยจนเกินไป ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มร้านค้าที่เช่าพื้นที่อยู่แล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน