ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 นายปรีดา เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพิพาทเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ ณ บ้านดอนปิน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่     
และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้างเพิกเฉยไม่ดำเนินการตรวจสอบบ่อดินอารีย์ ที่ดำเนินการ ขุดดินรุกล้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ และลักลอบขุดดินนอกเหนือจาก ใบแจ้งการขุดดินและขุดดินในขณะที่ใบแจ้งการขุดดินหมดอายุ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่