ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมมอบคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า และวัสดุเผยแพร่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยมี นางดุสิตา เชาวน์เลิศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี