ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระหว่างสถานีหลักหกถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หลังชุมชนริมทางรถไฟย่านรังสิตร้องเรียนแนวรั้วกั้นของโครงการปิดทางเข้าออกทำให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดปทุมธานี