ผู้ตรวจการแผ่นดิน

    นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายวัชรพล บุษมงคล นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย (แห่งประเทศไทย) กรณี ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2557 ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน