ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมผู้ต้องขัง พร้อมให้กำลังใจผู้ต้องขังหญิง และเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี